اخبارکار و کارگری

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز رفسنجان

شبکه کلمه | جمعی از کارگران فضای سبز رفسنجان مقابل فرمانداری این شهر، دست به تجمع زدند.

اعتراض این کارگران به حقوق پایین و عدم تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد مستقیم است.

دکمه بازگشت به بالا