اخبارکار و کارگری

حمایت دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان سرباز از اعتصاب معلمان خرید خدمات آموزشی

شبکه کلمه| کانال ” حال وش” گزارش داد که امروز یکشنبه ١۹ آذر ماه ۱۴۰۲، دانش آموزان و معلمان شهرستان سرباز با پلاکاردهای دسته نوشته اعتراض خود را به عدم تبدیل وضعیت معلمان خرید خدمات این منطقهذکه از روز گذشته اعتصاب کرده اند، نشان دادند.

معلمان خرید خدمات مناطق راسک، بنت و آشار در سیستان و بلوچستان در اعتراض به وضعیت خود از روز گذشته با اعتصاب و حاضر نشدن سر کلاس های درس خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی و دریافت حقوق و معوقات خود شده اند.
گفتنی است که این معلمان طی ٩ سال اخیر با وعده و وعیدهای مسئولان در بلاتکلیفی بوده‌اند و هیچگونه اقدامی در جهت امنیت شغلی و معیشتی آنها صورت نگرفته است و حتی هیچگونه بیمه ای نداشته‌اند و همچنان حقوق سال گذشته شان نیز به آنها پرداخت نشده است.»

دکمه بازگشت به بالا