اخبارکار و کارگری

تجمع اعتراضی بازنشستگان، مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی در شهر سنندج

شبکه کلمه| جمعی از بازنشستگان، مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی در شهر سنندج، دست به تجمع زدند.

لازم به اشاره است که این تجمع در اعتراض به اجرا نشدن قانون “همسان سازی و مبهم بودن آن”، معیشت و زندگی سخت و اسفبار بازنشستگان برگزار شد.

دکمه بازگشت به بالا