اخبارکار و کارگری

تجمع اعتراضی پرستاران کرمانشاهی مقابل استانداری

شبکه کلمه| جمعی از پرستاران کرمانشاهی مقابل استانداری این استان دست به تجمع زدند.

در یک هفته گذشته، این دومین تجمع اعتراضی پرستاران کرمانشاهی در اعتراض به وضعیت شغلی و رفاهی کادر درمان است.

دکمه بازگشت به بالا