اخباراقتصادی

ایلنا: بنزین ۸۰۰۰ تومانی برای سال جدید!

شبکه کلمه| خبرگزاری کار ایلنا از بنزین ۸۰۰۰ تومانی برای سال جدید خبر داد.

ایلنا در ادامه آورده است: جمع‌بندی دولتی‌ها در فصل بهار به این صورت بود که بنزین نرخ سوم با قیمت هر لیتر ۸۰۰۰ تومان عرضه شود تا پرمصرف‌هایی که بیشتر از سهمیه یارانه و سهمیه آزاد در نظر گرفته شده به‌ازای هر خودرو مصرف دارند، مصرف مازاد خود را به نرخ ۸۰۰۰ تومان تهیه کنند.

دکمه بازگشت به بالا