اخبارکار و کارگری

تجمع اعتراضی حواله‌داران گروه بهمن خودرو مقابل وزارت “صمت”

شبکه کلمه| جمعی از حواله‌داران گروه بهمن خودرو، در اعتراض به عدم دریافت فراخوان تکمیل وجه خودرو، مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به تجمع زدند.

دکمه بازگشت به بالا