اخبارکار و کارگری

تجمع اعتراضی کارکنان پتروشیمی هگمتانه

شبکه کلمه| جمعی از کارکنان پتروشیمی هگمتانه، مقابل استانداری همدان دست به تجمع اعتراضی زدند.

دکمه بازگشت به بالا