اخباراقتصادی

درآمد سه هزار میلیارد تومانی مافیای زباله!

شبکه کلمه| مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت:
مافیای زباله‌گردی بیش از سه هزار میلیارد تومان از زباله خشک درآمد دارد، بنابراین حاضرند برای این پول سیستم پسماند را بهم بریزند. بسیاری از آن‌ها با گونی‌های بزرگ روی وانت بارها پسماند خشک جمع می‌کنند.

وی افزود: افرادی به عنوان مافیای زباله، از کودکان کار استفاده می‌کنند و از دستگاه‌های قضائی و انتظامی ترسی ندارند. بعضا مافیای زباله به جای پول به کودکان کار مواد مخدر می‌دهند.

دکمه بازگشت به بالا