اخباراقتصادی

تداوم معضل صف های طولانی سیندر گاز شهرستان خاش در سایه بی توجهی مسئولین

شبکه کلمه| کانال حال وش نوشته؛ تداوم ‌صف‌های طویل سیلندر گاز عباس آباد خاش بی توجهی و عدم مدیریت صحیح مسئولین را نشان میدهد.

گفتنی است کمبود گاز مدتهاست به یکی از دغدغه های اساسی شهروندان سیستان و بلوچستان تبدیل شده، به طوری که شهروندان ساعت ها و حتی روزها باید در صف های طولانی نوبت دریافت سیلندر گاز باشند.

دکمه بازگشت به بالا