اخبارسیاسی

رجانیوز خواهان برخورد قضایی با فردوسی پور و دختر علی دایی شد!

شبکه کلمه| سایت جبهه پایداری نوشت: عدم برخورد قضایی با فردوسی‌پور و دختر علی دایی تاثیر مخربی بر جامعه مومنین خواهد گذاشت. فردوسی‌پور آگاهانه بستر حضور هنجارشکنانه و کشف حجاب دخترِ علی دایی را فراهم کرد.
پیشتر، «نورا» دختر علی دایی در برنامه «فوتبال ۳۶۰» و در حضور فردوسی پور، جشن تولد پدرش را جشن گرفته بود.

دکمه بازگشت به بالا