اخبارسیاسی

صادقی: میزان مشارکت در انتخابات در تهران بین ۶ تا ۹ درصد پیش‌بینی شده است!

شبکه کلمه| همزمان با تنور سختی انتخابات، محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس اظهار کرد: «بر اساس آخرین نظرسنجی که در مرداد انجام شده، میزان مشارکت در انتخابات در تهران بین ۶ تا ۹ درصد پیش‌بینی شده است.»

دکمه بازگشت به بالا