اخبارایرانتازه های اجتماعیتصویریکار و کارگری

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت فلات قاره

شبکه کلمه| کارگران شرکت نفت «فلات قاره» در منطقه لاوان، در اعتراض به محقق‌نشدن مطالباتشان روز جمعه ۲۵ اسفند بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

از جمله مطالبات این کارگران، حذف سقف حقوق، حذف محدودیت پرداخت حق سنوات بازنشستگی و اجرای کامل ماده ۱۰۰ عنوان شده است.

دکمه بازگشت به بالا