اخبارایرانتازه های اجتماعیکار و کارگری

کارگران راه‌آهن یزد تجمع اعتراضی برگزار کردند

شبکه کلمه| کارگران راه‌آهن یزد خواهان به‌روزشدن حقوق و اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند

کارگران شرکت راه‌آهن یزد به علت وضعیت نامناسب معیشتی و محقق‌نشدن مطالبات‌شان شنبه ۲۶ اسفند برای دومین روز متوالی، اعتصاب و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

از جمله مطالبات کارگران معترض، اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، افزایش حقوق، امنیت شغلی، ارائه بن‌های مناسبتی و بیمه تکمیلی عنوان شده است.

دکمه بازگشت به بالا