اخباراقتصادیایرانتازه های اجتماعیکار و کارگری

یک فعال کارگری: آب از سر کارگران گذشته است

شبکه کلمه| انتقادها از مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در ایران همچنان ادامه دارد.

علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار و فعال کارگری بوشهر به خبرگزاری ایلنا گفته است «کارگران با این درصدها که در جلسه شورا روی آن چانه‌زنی می‌شد، هم‌چنان از نظر اقتصادی زیر آب بودند.»

به گفته او، «وقتی یک انسان زیر آب باشد، چه یک وجب، چه صد وجب، باز هم زیر آب است و از حدی کمتر، دیگر فرقی نمی‌کند که چه‌قدر به آن‌ها ظلم شود.»

پس از اعلام خبر تصویب این مصوبه در روز ۲۹ اسفند، شمار زیادی از فعالان و تشکل‌های کارگری ضمن انتقاد از نرخ تصویب‌شده، درباره افزایش فقر در طبقه کارگر در سال پیش رو هشدار داده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا