اخبارایرانتازه های اجتماعیحقوق بشر

۱۱۵ شهروند کُرد سال گذشته در زندان‌های ایران اعدام شدند

شبکه کلمه| سازمان حقوق بشری «هانا» بر اساس آمار به ثبت رسیده، گزارش داد که در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۱۵ شهروند کُرد در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شدند.

بر اساس این گزارش، بیشتر اعدام‌شدگان به ترتیب مربوط به اتهام‌های مرتبط با «مواد مخدر»، «قتل» و «جرائم سیاسی» بوده است.

به نوشته این وبسایت، در مقایسە با سال ۱۴۰۱ کە در مجموع ٨٧ نفر اعدام شدە بودند رژیم جمهوری اسلامی شدت عمل بیشتری نسبت بە زندانیان کُرد انجام دادە کە بر اساس این آمار، تعداد اعدام‌ها در سال ۱۴۰۲، ۳۲ درصد افزایش یافته است.

دکمه بازگشت به بالا