اخباراقتصادیایرانحقوق بشرکار و کارگری

همه کارگران پالایشگاه ستاره سبز سیراف اخراج شدند

شبکه کلمه| حکومت در پاسخ به اعتراض کارگران آن‌ها را اخراج و دادگاهی می‌کنند.

بر ا‌ساس گزارش فعالان کارگری در ایران، مدیران شرکت پالایشگاه «ستاره سبز سیراف»، از زیر مجموعەهای شرکت هلدینگ پارسیان تمام کارگران این شرکت را اخراج کردەاند.

بە گفتە منابع کارگری این تصمیم در شرکت هلدینگ پارسیان چند روز پیش و برای تعدیل نیرو، در جلسه هیئت‌مدیره این شرکت گرفته شده است و به موجب این تصمیم، همه پرسنل شرکت به جز چند مدیر تعدیل شوند.

شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف که دارنده سهام یکی از پالایشگاه‌های سیراف است، زیر نظر هلدینگ پارسیان اداره می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا