اخباراقتصادیایرانتازه های اجتماعی

هشدار کارشناسان نسبت به رکود تورمی در بازار مسکن ایران

شبکه کلمه| بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مسکن در اردیبهشت ۲/۶ درصد ثبت شده است. این رقم به این معناست که تنها در طول چهار هفته، تورم مسکن با ۲/۶ درصد افزایش روبرو شده است.

مسکن همچنین در شاخص نقطه به نقطه نیز ۴۳ درصد رشد داشته و تورم سالانه آن نیز ۴۰/۴ درصد اعلام شده است.

منصور غیبی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه «مسکن در حوزه فروش نیز بازار با کمترین تقاضا مواجه است» گفته کاهش توان اقتصادی مردم و التهاب در بازار‌های موازی از جمله ارز از جمله عوامل تشدید رکود در بازار مسکن هستند.

دکمه بازگشت به بالا