کره جنوبی تهران را به پاینبدی به توافق هسته‌ای و قطعنامه شورای امنیت دعوت کرد

کره جنوبی پنج‌شنبه (امروز) از ایران خواست به توافق هسته‌ای و به قطعنامه شورای امنیت پایبند باشد.
سان نام-کوک سخنگوی معاون وزیر خارجه کره جنوبی روز پنج‌شنبه گفت «دولت کره جنوبی امیدوار است که همه کشورها نسبت به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل اهمیت قائل باشند و در راستای روح برجام اقدام کنند.»
او در ادامه تصریح کرد ایران اخیرا یک موشک بالستیک میان‌-برد آزمایش کرده که ۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل گفتند در تضاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بوده است.
همزمان با این خبر، گزارش شده یک مقام وزارت خارجه آمریکا در گفت‌و‌گویی اختصاصی ایران را متهم به بی‌ثباتی در منطقه کرد و درخواست نمود تا این اقدام‌های تحریک کننده متوقف شوند.

این مقام وزارت خارجه آمریکا گفت: «تداوم توسعه موشک‌های بالستیک از سوی ایران و حمایت از امور خرابکارانه تحریک آمیز است و به امنیت، رفاه و آرامش منطقه لطمه می‌زند. از ایران می‌خواهیم تا این اقدام های تحریک کننده را متوقف نماید.»

موضوع خبر: