برنامه های زنده

پژواک

مجری/کارشناس:
عبدالقادر ترشابی
زمان پخش:
سه‌شنبه ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران
تکرار:
چهارشنبه ساعت ۰۵:۰۰ صبح و ۱۷:۰۰

در برنامه پژواک، یکی از مهمترین حوادث دینی، سیاسی و یا اجتماعی را مطرح نموده و نظریات شما را در موضوع مورد بحث انعکاس می دهیم.

دکمه بازگشت به بالا