برنامه های زنده

قرآن برای همه

مجری/کارشناس:
عبدالله از آلمان
زمان پخش:
یک‌شنبه ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران
تکرار:
دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ ظهر
برنامه ای توسط یک جوان شیعه که با خواندن قرآن به یکتاپرستی و اسلام حقیقی هدایت شد: قرآن در میان شیعیان هست، اما به آنها گفته شده که قرآن را نمی‌فهمند و نباید خودشان تلاشی برای فهم و درک قرآن نمایند که در آنصورت گمراه خواهند شد؛ در حالیکه الله بزرگ میفرماید که قرآن را به عنوان فرقان و هدایت همه مردم نازل فرموده است. لذا شعار اصلی این برنامه این است که “قرآن برای همه” انسانهاست. هدف این برنامه، بررسی عقلی و علمی آموزه های دینی و تبیین صحیح آیات قرآن، به گونه ای که برای همه مردم قابل فهم و درک باشد است. در این راه، باورهای شیعه و غالیان، در پرتو عقل و قرآن مورد پژوهش علمی قرار میگیرد تا عقاید قرآنی از عقاید ضدقرآنی یا غیرقرآنی بازشناخته شوند.

دکمه بازگشت به بالا