برنامه های زنده

دیدگاه

مجری/کارشناس:
عبدالقادر ترشابی
زمان پخش:
شنبه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران
تکرار:
یک شنبه ساعت ۲:۰۰ و ۱۰:۰۰ صبح

یک برنامه‌ی فکری و عقیدتی است که به بیان دیدگاه اسلام در مورد مسایل مختلف فکری و اعتقادی می‌پردازد. نگاه اسلام به جهان هستی، خالق و آفریننده‌ی آن، مبدأ و معاد، جهان ماورای طبیعت و ارتباط انسان با خالق جهان و سایر موجودات را تبیین می نماید. در این برنامه تلاش می شود تا فکر و اندیشه‌ی اسلامی بدور از بدعات و خرافات و تعصبات حزبی و گروهی و مذهبی در پرتو آیات قرآن کریم و احادیث صحیح نبوی خدمت بینندگان گرامی ارائه گردد. اهمیت این برنامه در این است که به اصلاح نگرش انسان به هستی و خالقش می‌پردازد و این دیدگاه و نگرش و به عبارتی دیگر فکر و عقیده و جهان‌بینی انسان است که رفتارهایش را شکل می‌دهد. در این برنامه به فضل و توفیق الهی یک جهان‌بینی الهی و نبوی بیان می‌گردد تا در سایه‌ی این جهان‌بینی راه و روش زندگی ما تنظیم گردد و از خرافات و شرکیات و اندیشه‌های نادرست فاصله بگیریم. امیدواریم که مورد قبول حق واقع گردد.

دکمه بازگشت به بالا