اخبارایران

آیا طلاب جوان کم حیا هستند یا اینکه با مراجع مذهبی زاویه فکری دارند؟

“حسین مظاهری” رئیس حوزه علمیه اصفهان در سخنانی از آنچه “بی حیایی طلبه ها می نامد” ، انتقاد کرده و می گوید: «حیا در طلبه‌ها کم شده و گاهی دیده می‌شود که به بزرگان جسارت می‌کنند».

بنا بر ادعای وی ، حیا فضیلت بسیار خوبی است، امّا متأسفانه از جامعۀ ما رفته است.

به گزارش تارنمای شبکه جهانی کلمه ، رئیس حوزه علمیه اصفهان در جلسه سخنرانی که در شرح چهل حدیث برگزار کرده ، به طلاب جوان تشر زده  و خطاب به آن ها گفته «هنوز در ابتدای درس خواندن است، امّا پشت سر مراجع و بزرگان غیبت می‌کند.»

وی همچنین صفت بی حیایی را به سایر مردم هم نسبت داده ومی گوید: آن ها به راحتی آبروی هم را می‌ریزند، غیبت می‌کنند، شایعه برای همدیگر اختراع و پخش می‌کنند و به راحتی تهمت می‌زنند.

این اظهار نظر تند درباره طلاب جوان در حالی از سوی  یک مقام حوزوی علنی می شود که جو حاکم بر حوزه های علمیه ، اجازه نقد وبررسی  تفکرات وآرای مراجع مذهبی را نمی دهد و این در حالیست که  در غالب اوقات، مراجع قادر به پاسخگویی به  افکار نسل جدید طلاب نیستند .

همچنین بحران های سیاسی و طرافداری برخی از مراجع از سیاست های حکومت باعث شکاف بین طیف طلاب جوان و مراجع مذهبی شده است .

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا