اهل سنت

بازداشت سه روحانی بلوچ

سه روحانی اهل سنت بلوچ که برای امامت نماز تراویح به منطقه جاسک هرمزگان رفته بودند، در هفته جاری، بازداشت شده اند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی سعید آرامش، حافظ عبدالحی آرامش، و مولوی امین مبارکی، در هفته جاری، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده اند.
هر سه فرد بازداشت شده فعال مذهبی هستند و برای امامت “نماز تراویح” در شهرستان جاسک حضور داشتند.
به علت کمبود روحانی همه ساله تعداد زیادی از روحانیان بلوچ اهل سنت، برای ادای نماز تروایح به مناطقی از استان هرمزگان می روند.

دکمه بازگشت به بالا