ایران

التهاب در بازار پایتخت و چند شهر دیگر، به رغم تهدیدات دادستان عمومی و انقلاب تهران

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از بازداشت افرادی در ارتباط با اعتصابات و اعتراضات روزهای اخیر بازار تهران خبر داده و تهدید کرده است که .”مفسدان اقتصادی” اعدام خواهند شد.
به گزارش سایت خبررسانی قوه قضاییه، دادستان تهران از بازاریان معترض با عنوان «عوامل اخلالگر» یاد کرد و افزود: تعداد زیادی عوامل اخلالگر شناسایی و به زندان معرفی شده‌اند.” اما وی در مورد تعداد بازداشت شدگان و اتهامات آنان توضیحی نداد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین با اشاره به قانون “مبارزه با فساد اقتصادی” و نیز تهدید به اعدام «مفسدان اقتصادی»، تصریح کرد: «به همه کسانی که در امر تجارت فعالیت می‌کنند، هشدار می‌دهیم که اگر مشمول این قانون و جرایم عنوان شده در آن باشند، حتما ما رسیدگی کرده و آنها را به مجازات می‌رسانیم.”
از سوی دیگر، به رغم تهدیدات مقامات ایران و نیز بازداشتهای گسترده معترضان، اما گزارشها حاکی است که کسبه و بازاریان در تهران و چند شهر دیگر ایران دست به اعتراض زده و شعارهای اقتصادی و سیاسی سر می دهند؛ تا جایی که در بسیاری از شعارها، خواستار سرنگونی حکومت و کناره گیری آیت الله خامنه ای از قدرت شده اند.
گفتنی است: اعتراضات و اعتصاب بازاریان به عنوان متحدان سنتی حکومت تحولی مهم و محوری در فروپاشی ساختار سیاسی و اقتصادی حکومت ایران ارزیابی شده است

دکمه بازگشت به بالا