اجتماعیمقاله

باخت دو سر

?اجلال_قوامی

 

✍️ بازی ایران- ژاپن برای ایران باخت دو سر بود.تیم ملی فوتبال هم‌ به لحاظ اخلاقی و هم  بازی باخت.فحاشی ها و دست به یقه شدن برخی بازیکنان فوتبال ایران با بازیکنان فوتبال ژاپن نشان از دست پاچگی و غیر حرفه ای بودن تیمی بود، که افتخارش برد در برابر تیم‌ قحطی زده یمن و چند کشور کوچک‌بود.

✍️ رفتار لمپن مابانه بازیکنان فوتبال کشور در برابر ژاپن که بازی حرفه ای و تکنیکالی را به نمایش گذاشت، بیش از هر چیز این واقعیت را عیان ساخت که این تیم و بازیکنانش که  سالانه ارقام نجومی عایدشان می شود و به زمین و زمان فخر می فروشند، چیزی در انبان ندارند.تاسف بارتر آنکه رسانه میلی هم رفتارهای عصبی و پرخاشگرانه ی آنان را واکنشی طبیعی جلوه داد.بر این فوتبال باید گریست.خالی از لطف نخواهد بود که فدراسیون فوتبال به جای هزینه های آنچنانی برای این بازیکنان اندکی اخلاق و آداب فوتبال را به آنان آموزش دهد.

? نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه شبکه جهانی کلمه نیست.

? مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است.

دکمه بازگشت به بالا