ایران

تایید اطلاعات سپاه به شرایط اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی اضافه شد

نمایندگان مجلس تایید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را به شروط اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی اضافه کردند.
بر اساس مصوبه جدید نمایندگان مجلس، «افراد فاقد تابعیت که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند».
مصوبه سابق مجلس را که تنها تایید وزارت اطلاعات در آن قید شده بود شورای نگهبان رد کرده بود.
این شورا در نامه خود اعلام کرده بود که درباره اعطای تابعیت به فرزندان و دادن پروانه اقامت به همسر زنان ایرانی، «ترس بروز مشکلات و مسائل امنیتی» وجود دارد.
این شورا تاکید کرده که این مصوبه می‌تواند با بند پنج از اصل سه قانون اساسی درباره «نفوذ اجانب» مغایرت داشته باشد.
بر اساس این بند، دولت باید از همه امکانات خود برای «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» استفاده کند.
با توجه به بند پنج از اصل ۳ قانون اساسی؛ ناظران بر مسایل ایران، عملکرد نظام تهران در زمینه جلوگیری از نفوذ اجانب را در موارد متعدد از جمله: در موضوع رژیم حقوقی دریای خزر، واگذاری صید آبزیان دریاهای جنوبی ایران به شرکت‌های چینی، و نیز واگذاری فرودگاه همدان به روسها برای انجام عملیات در سوریه، مورد انتقاد قرار داده و این رویکرد را بر خلاف قانون اساسی قلمداد کرده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا