ایران

حسن شریعتمداری از آغاز فعالیت «شورای مدیریت گذار» خبر داد

«شورای مدیریت گذار» که خود را یک تشکل سیاسی مخالف حکومت تهران معرفی می‌کند، از آغاز فعالیت رسمی خود خبر داده است.
از حسن شریعتمداری، فعال سیاسی و مخالف جمهوری اسلامی که ساکن هامبورگ آلمان است، به عنوان یکی از چهره‌های اصلی این تشکل نام برده می‌شود.
در اطلاعیه اعلام فعالیت این شورا از برگزاری یک نشست عمومی در روزهای ۲۸ و ۲۹ سپتامبر در شهر لندن خبر داده شده است.
«شورای مدیریت گذار» همچنین سه سند پایه را به پیوست اطلاعیه اعلام فعالیتش منتشر کرده است.
در این اسناد، نتیجه عملکرد حکومت تهران، «خودکامگی سیاسی، فساد سازمان‌یافته، فروپاشی اقتصادی و گسترش فقر و انواع تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی» توصیف شده و آمده است که این حکومت «در کلیت خود دچار انسداد ساختاری و فاقد ظرفیت اصلاح‌پذیری و در مسیر فروپاشی است».
این شورا خواستار «اعتراضات سازمان‌یافته» برای «تسلیم نظام حاکم به خواست مردم به منظور واگذاری قدرت و تشکیل مجلس موسسان منتخب برای جایگزینی یک نظام سیاسی دموکراتیک» شده است.

دکمه بازگشت به بالا