تازه‌های سیاسی

بیانیه مکتب قرآن کردستان در رابطه با اعتراضات مردمی در ایران

شورای مکتب کردستان، از نهادهای مردمی- مذهبی اهل سنت ایران؛ درباره اعتراضات سراسری در سطح کشور بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه تأکید شده که «به دنبال افزایش ناگهانی و البته فراقانونی قیمت بنزین، شاهد اعتراض بخش‌هایی نسبتاً وسیع از اقشار فقیر و مستضعف جامعه در بسیاری از نقاط کشور بودیم.»

مکتب قرآن کردستان، در این بیانیه تصریح کرده  است: فقیران و مستضعفانی به اعتراض برخاستند که «به اقرار مسئولان ارشد نظام از جمله رئیس جمهور، شصت میلیون از جمعیت هشتاد میلیونی یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا را تشکیل می دهند».

این نهاد مردمی- مذهبی اهل سنت با انتقاد از سرکوب شدید و کم‌سابقه اعتراضات از سوی نهادهای امنیتی، نسبت به جان باختن شمار زیادی از معترضان و بازداشت هزاران تن ابراز تأثر نموده و به اصل نهم نهم قانون اساسی ایران اشاره کرده که در آن آمده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».

این بیانیه همچنین با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی می‌افزاید: «حرکت دینی مکتب قرآن کردستان، بر اساس باورها و آموزه‌های روشن دینی و با عنایت به مفاد قانون اساسی، اعتراضات مدنی را حق مسلّم و قانونی همه ی اقشار جامعه می‌داند و قویّاً اِعمال هر نوع خشونت از طرف حکومت برای سرکوب اعتراضات و تجمعات مدنی و همچنین تخریب اموال عمومی از سوی برخی افراد مجهول الهویه را محکوم می‌کند».

شورای مکتب قرآن کردستان در این بیانیه، علت بروز اعتراضات را، سوء تدبیر مسئولان حکومت از جهات مختلف و همچنین وجود فساد و تبعیض در جامعه برشمرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان شده است.

دکمه بازگشت به بالا