اقتصادی

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی ۷ اعلام شد

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در سال خورشیدی گذشته را با احتساب نفت، منفی ٧ درصد اعلام کرد. این رقم بدون احتساب نفت، منفی ۰.۶ درصد گزارش شده است.

بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ١٣٩٨ بر مبنای قیمت ثابت سال ١٣٩٠ به رقم ٧٠٣٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ٦١٢١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت کاهش یافته است.

دکمه بازگشت به بالا