ایران

ظریف به علت توجیه سیاست های نظام طلب بخشش کرد

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، در پیام ویدیویی برای خداحافظی اعلام کرد برخی سیاست‌ها که خود منتقد آنها بوده را توجیه کرده است.

او گفت: «بسیاری از شما سکوت و یا توجیه برخی سیاست‌ها و رفتارها –که خود نیز نسبت به برخی از آنها منتقد بوده‌ام – را نپسندیدید و حتی برخی حمل بر منفعت طلبی و تلاش برای حفظ موقعیت کردید.»

ظریف در پایان سخن خود اعلام کرد: «مرا ببخشید که همیشه نمی‌توانستم آن گونه که دوست داشتم سخن بگویم و حتی از عملکرد خود دفاع کنم.»

ظریف همچنین گفت که گروهی از مردم از این جمله که «خودمان انتخاب کردیم» برآشفته شدند.

وزیر امورخارجه ایران سال ۹۹ نیز گفته بود که بسیاری از مردم از این جمله که «ما خودمان انتخاب کردیم که جور دیگری زندگی کنیم» ناراحت شدند و به او گفته اند «ما انتخاب نکردیم».

ظریف همچنین با اشاره به مصاحبه ای که در آن در مورد قاسم سلیمانی سخن گفته بود گفت که برخی از این مصاحبه «محرمانه برای کارگزاران آینده» خشمگین شدند.

او قدم زدن با جان کری، استقبال از نماینده طالبان، برجام و کنوانسیون خزر و توافق ۲۵ ساله با چین را از جمله مواردی دانست که مورد انتقاد گروه هایی از مردم با دیدگاه‌های متفاوت بوده است.

دکمه بازگشت به بالا