ایران

راهپیمایی اعتراضی رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

روز یکشنبه ۲۳ آبان‌، رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در بخش خصوصی دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. آنها به فساد و رانت‌خواری در این شرکت معترض هستند.

این دومین بار در آبان‌ماه است که این رانندگان که در بخش خصوصی کار می‌کنند، دست به اعتراض می‌زنند.  آنها در برابر دادسرای کارکنان دولت واقع در میدان منیریه تهران گردهم آمدند. سپس اقدام به راهپیمایی به سمت دفتر قوه قضاییه نمودند.

رانندگان معترض در راهپیمایی با سر دادن شعار از قوه قضاییه خواستند به شکایت‌شان رسیدگی شود. همچنین آنها بر علیه مدیران بخش خصوصی شعار می‌دادند.

رانندگان می‌گویند: «بعد از ۱۰ سال خدمت در شرکت واحد به‌رغم قول شرکت واحد، از واگذاری اتوبوس‌ها به رانندگان خودداری می‌کند.»

رانندگان بخش خصوصی سال‌ها است که به فساد و ظلمی که در این بخش از شرکت واحد، در حق‌شان می‌شود، اعتراض دارند.

آنها بارها در برابر فرمانداری، استانداری و شهرداری دست به تجمع اعتراضی زده‌اند. حتی شکایت‌هایی مبنی بر سوءاستفاده مدیریت وقت شرکت واحد، پیمان سنندجی تنظیم کرده‌اند. فرمانداری حق را به رانندگان داده است. اما به گفته معترضان پیمان سنندجی با استفاده از رانت و نفوذ که از طریق رابطه با نهادها به دست آورده است، نه تنها تن به اجرای شکایت‌ رانندگان نداده، بلکه شکایت را با توصیه و فشار به کمیته ماده ۱۷ ارجاع داده است.

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بخش خصوصی، با وجود پرداخت تمام قسط اتوبوس‌ها، هنوز صاحب و مالک این اتوبوس‌ها نیستند. به دلیل رسیدگی نکردن و بی‌توجهی مقامات قوه قضاییه و فرمانداری نسبت به شکایت‌ و اعتراضات این زحمت‌کشان، همچنان مدیریت و شرکت‌های پیمانکاری، از منابع این رانندگان تغذیه می‌کنند.

سندیکای کارگران شـرکت واحـد اتوبوسـرانی تهران، از خواسته‌های رانندگان بخش خصوصی اعلام حمایت کرده است.

دکمه بازگشت به بالا