سیاسیمقاله

فقیه مغضوب

  اجلال قوامی

  مقلدان و دوست دارانش او را فقیه عالیقدر می خوانند و مخالفان هم به او شیخ ساده لوح می گفتند.شیخی که در دهه اول انقلاب محبوب همین ناسزاگویان بود.آیت الله حسینعلی منتظری ۱۲ سال است رخ در نقاب خاک کشیده است و کارنامه سیاسی و فقهی او هنوز موافقان و مخالفان جدی دارد.

  دهه اول انقلاب در و دیوار شهرها پر بود از تصاویر قائم مقام رهبری.او بود که اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گنجاند و از نظریه پردازان این اصل بود هر چند بعدها منتقد جدی آن شد.آیت الله منتظری از همان سال های اول انقلاب نشان داد حقیقت را فدای مصلحت نخواهد کرد و اینگونه بود که تا پایان حیات اش منتقد و معترض ماند که نقطه عطف آن به اعدام های تابستان ۶۷ باز می گردد که فاصله آیت الله را با هسته اصلی قدرت بیشتر کرد.هر سال که می گذشت سخنان و مواضع اش رنگ و بوی حقوق بشری به خود می گرفت.در دستگاه فکری و فقهی خود هم تلاش داشت از آموزه های دینی مفاهیمی چون: آزادی بیان و حقوق بشر را استخراج کند و به نوعی پلی بین فقه و آموزه های اسلامی با حقوق انسانی برقرار سازد.کارنامه سیاسی و فکری فقیه محبوب و مغضوب فراز و نشیب های زیادی داشته اما حقوق انسانی و احترام به حقوق مخالف اصل خدشه ناپذیر آن بوده است.شیخ محصور سال های دور هر چند دست اش از دنیا کوتاه است اما میراث فکری او همچنان محل مناقشه است.کامیاب نشد اما عاقبت به خیر شد.

  نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه شبکه جهانی کلمه نیست.

  مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است.

دکمه بازگشت به بالا