سیاسیمقاله

جای خالی آقای روزنامه نگار

  اجلال قوامی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در یادداشتی درباره وفات صدرالدین الهی ( روزنامه نگار برجسته ایرانی) نوشت:

 صدرالدین الهی هم رفت و روزنامه نویسی در ایران یکی از تکیه گاه های خود را از دست داد.روزنامه نویسی صاحب نام‌ و صاحب سبک که دستی هم در ترجمه و داستان نویسی داشت.

او در تمام دوران عمر خود با این نام کاسبی نکرد و روزنامه نگاری شرافتمند بود که اصول و چارچوب های حرفه ای را قابل معامله نمی دید و تا پایان زندگی اش به این راه وفادار ماند.

گزارش های صدرالدین الهی از جنگ استقلال الجزایر و دیگر نوشته های او سبک جدیدی از روزنامه نگاری را در تاریخ مطبوعات به نام خود ثبت کرد.

نام صدرالدین الهی با نام روزنامه نویسی مدرن در ایران گره خورده و نام و اسم و رسم او بر تارک روزنامه نویسی این دیار همچنان می درخشد.افسوس که رفت و روزنامه نویسی یکی از بهترین هایش را از دست داد.

  نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه شبکه جهانی کلمه نیست.

  مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است.

دکمه بازگشت به بالا