اخباراقتصادی

بانک مرکزی مجوز استفاده از پول‌های بلوکه شده برای واردات واکسن را صادر نکرد!

شبکه کلمه/ بهرام شکوری رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن خاطرنشان کرد: زمانی که مشکل واکسن داشتیم، پیشنهاد شد که به جای پول‌های بلوکه شده، توکیو واکسن بدهد که محقق نشد؛ زیرا این مشکل از یک سو به ژاپنی‌ها و از سوی دیگر به بانک مرکزی ایران مربوط می‌شود.

او افزود: طبق آخرین صحبتی که با سفارتخانه ایران داشتم، باید بانک مرکزی برای استفاده از این پول برای سایر بخش‌ها از جمله واکسن، مجوز صادر می‌کرد که بانک مرکزی مجوز استفاده از این پول‌ها برای واردات واکسن را صادر نکرد.

دکمه بازگشت به بالا