سیاسیمقاله

مسئولان رسمی و آراء مصباح یزدی

احمد زیدآّبادی

آراء و نظرات شیخ محمد تقی مصباح یزدی بر اهل مطالعه پوشیده نیست. او نگاهی تک‌قرائتی و کاملاً ایستا به دیانت و شریعت داشت و برای اجرایی شدن نگاهش، کمترین ملاحظه و نرمش و تساهل و تسامحی نیز قائل نبود تا جایی که تحمیل و حتی اعمال خشونت در این مسیر را مجاز و مشروع می‌شمرد.

به رغم وضوح آراء مصباح، برخی از مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی اما ضمن آنکه خود را اهل نرمش و مدارا در برابر سلیقه‌ها و گرایش‌های مختلفِ جامعه معرفی می‌کنند، همزمان مصباح را هم  الگوی فکری و عملی خود می‌دانند و او را با الفاظی در شأن شخصیت‌های استثنایی تاریخ بشر می‌ستایند!

دلیل این مواضع ناسازگار چیست؟ آیا:

  1. از نظرات مصباح یزدی بی‌اطلاعند؟
  2. از نظرات او مطلعند، اما آنها را بر خلاف مضامین ظاهری‌شان تأویل می‌کنند؟

۳.به آراء مصباح باور قلبی ندارند، اما مصلحت سیاسی خود را در دفاع از او می‌بینند؟

۴.در واقع پیرو فکری و عملی مصباح هستند اما برای گمراه کردن افکار عمومی، خود را مدافع سطحی از نرمش اجتماعی و سیاسی نشان می‌دهند؟

مورد نخست که مصداق “خرّاصون” است!

مورد دوم هم گرچه خلاف نگاه تک‌قرائتی شخصِ مصباح است اما اگر واقعاً به آن قائلند لازم است چگونگی تأویل آراء ایستای مصباح به امری پویا را توضیح دهند.

مورد سوم و چهارم هم که تظاهر و ریاکاری است!

منبع: کانال نویسنده

  نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه شبکه جهانی کلمه نیست.

  مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است.

دکمه بازگشت به بالا