اخباراقتصادی

کاهش ۳۰درصدی مصرف لبنیات در ایران

زهرا عبداللهی، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه در وزارت بهداشت، از کاهش ۳۰ درصدی لبنیات در سفره مردم در دو سال گذشته خبر داده است

خانم عبداللهی در ادامه همچنین گفت که در صورت تداوم افزایش قیمت شیر و لبنیات، این کاهش مصرف در سال‌های آینده تا ۶۰ درصد هم افزایش خواهد یافت.

خبرگزاری های داخلی  پیشتر از گران شدن ۶۱ تا ۱۰۷ درصدی انواع لبنیات در مهر امسال در مقایسه با شش ماه قبل از آن خبر داده بودند.

دکمه بازگشت به بالا