اخبارایران

تعطیلی شرکت سیمان سپهر و بلاتکلیفی ۲۵۰ کارگر

شبکه کلمه/ به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، شرکت سیمان سپهر در شهرستان قیر‌ و‌ کارزین از ۴۰ روز پیش به دلیل نبود سوخت جایگزین تعطیل اعلام شده و اکثر کارگران این مجتمع که حدود ۲۵۰ نفر هستند، بیکار شده و نگران امنیت شغلی و تامین مخارج زندگی خود می‌باشند.
بر اساس این گزارش، مسئولان کارخانه وعده داده‌اند، تعطیلی کارخانه موقتی و تا زمان تامین گاز است، اما کارگران معتقدند که کارفرما ممکن است نتواند به تعهدات خود عمل کند.
به گفته یکی از کارگران، کارخانه سیمان سپهر، تک سوختی بوده و فقط مشعل‌های گازسوز دارد، به همین دلیل با آغاز زمستان، شرکت گاز، طبق گفته‌ی قبلی خود، سوخت این کارخانه را به دلیل تامین سوخت مصارف خانگی قطع می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا