اخبارایران

تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اردبیل

 جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اردبیل، امروز (یکشنبه، هشتم اسفند‌) مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان دست به تجمع اعتراضی زدند.

 این معترضان می گویند که نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها ،مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود معترض هستند.بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنین خواهان افزایش و همسان‌سازی کامل حقوق‌ها هم هستند.

دکمه بازگشت به بالا