اخبارتازه‌های سیاسی

تجمع اعتراضی بازنشستگان استان خوزستان

به گزارش شبکه کلمه، جمعی از بازنشستگان استان خوزستان با برگزاری تجمعات اعتراضی، خواهان احقاق حقوق خود شدند.

بازنشستگان معترض، خواهان، اجرای کامل طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگی، اجرای بیمه مکمل و پرداخت تکمیلی هزینه‌های درمانی در دوران بازنشستگی هستند.

دکمه بازگشت به بالا