سیاسیمقاله

احمد زیدآبادی: با این وضع، انتشار روزنامه برای چه؟

شبکه کلمه/ احمد زیدآبادی، روزنامه نگار اصلاح طلب با انتشار یادداشتی درباره فشار علیه روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات داخل کشور نوشت:

با این سیلِ بی‌امانِ شکایتی که یکی از قرارگاه‌های نظامی علیه روزنامه‌های غیرحکومتی و منتقد به راه انداخته است، به نظرم همۀ این روزنامه‌ها مجبورند به زودی اعلام تعطیلی کنند.

واقعیت این است که در هفته‌های اخیر، عمده وقت مدیران‌مسئول روزنامه‌ها در دادسرای مطبوعات برای پاسخگویی به شکایات انبوه آن نهاد نظامی سپری شده است.

در این شرایط، انتشار روزنامه سود اقتصادی که ندارد. هر مطلبی هم که نمی‌توان نوشت. در بارۀ چیزهای “ننوشته” هم که باید حساب پس داد! بیشتر وقت مدیرمسئول هم که در دادسرا تلف می‌شود. با این وضع، انتشار روزنامه برای چه؟

دکمه بازگشت به بالا