مقاله

مقام انسانیت؛ در سایه رژیم مذهبی ولایت فقیه

عیسی طاهری

خمینی در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ خورشیدی در بهشت زهرا گفته بود: “دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم… آنها حرف می‌زنند ما عمل می‌کنیم.”

این بخشی از سخنان خمینی دجال و فریبکار بود که در ابتدای انقلاب خونبارش به مردم وعده های سر خرمن داد، به آن وعده ها عمل نشد که هیچ، امروز باطن آن وعده ها را در کشور گل و بلبل مشاهده می کنیم.

دیروز دو جوان توانمند که می توانستند در آبادی کشور سهم داشته باشند را اعدام کردند. این نماد اسلام خمینی است اسلامی که رژیم ولایت فقیه از آن دم می زند و خواستار صادرات آن به اقصا نقاط دنیا است.

مقام انسانیت در قاموس رژیم ولایت فقیه یعنی:
– اعدام جوانان این سرزمین به بهانه های واهی بدون ارتکاب جرم
– پر کردن زندان ها از نویسنده، اهل قلم، دانشجو و دانشگاهیان و افراد دلسوز
– تجاوز به دختر و زن و جوان در زندان ها
– صدور احکام سنگین برای افرادی که هیچ جرمی مرتکب نشدند
– به رگبار بستن مردمی که فقط کوچکترین حق خود را می خواهند
-آزادی و تقدیر از دزدان، اختلاس گران و نابودگران ایران زیبا

این ها نمونه ای از خروار است که در قاموس رژیم ولایت فقیه معنا و مفهوم انسانیت را می دهد.

رژیم ولایت فقیه با مذاکره، نشست و به هیچ وجه قابل اصلاح نیست. اصلاح ایران برای ایرانیان در برکناری کامل رژیم و نظام ولایت فقیه است. تا ایرانیان از هر نوع و فکر و اندیشه ای در کنار هم بتوانند این کشور را دوباره بسازند کشوری که هر ایرانی با هر ایده، فکر و اندیشه بتواند فکر کند، بگوید، بنویسد، نظر بدهد تا افکار و ایده های متفاوت کشور را بسازند.

مقام انسانیت اسلام رژیم ولایت برای همگان آشکار شد، پس به عقاید دینی این رژیم باور داشتن نیز خطرناک است و راهی جز تباهی در پیش رو نیست.!

کمی بیندیشیم…

✍️عیسی طاهری

دکمه بازگشت به بالا