اخباراقتصادی

دستگیری سه عضو دیگر شورای شهر شهریار

شبکه کلمه/ رسانه های حکومتی گزارش دادند که ساعتی قبل، سه عضو دیگر شورای شهر شهریار به اتهام ارتشاء با حکم قضایی دستگیر شدند.

براساس این گزارش، شورای شهر شهریار ۹ عضو دارد که پیش از این نیز دو عضو دیگر شورای شهر شهریار نیز دستگیر شده بودند و به این ترتیب در یک شورای ۹ نفره تا کنون ۵ عضو آن بازداشت شده اند.

دکمه بازگشت به بالا