مقاله

آیا اهل سنت با حمایت از خیزش ملی، مدافع بی­ حجابی است؟!

عیسی طاهری

با گذشت بیش از ۴ ماه از خیزش ملی ایرانیان علیه رژیم سفاک ولایت فقیه، برای بسیاری این سوال مطرح شده که آیا اهل سنت با حمایت از خیزش ملی، مدافع کشف حجاب است؟!

در واقع اهل سنت مانند سایر اقلیت های قومی و دینی تحت حاکمیت رژیم ولایت فقیه در تبعیض، رنج و بی ­عدالتی بوده و پس از گذشت ۴۳ سال، تبعیضی رفع نشده که هیچ؛ حتی تبعیض و نگاه های امنیتی بیشتری به شهروندان اهل سنت و امور مذهبی آنان از سوی حاکمیت رژیم ولایت فقیه صورت می­گیرد.

اهل­ سنت در طول تاریخ در این سرزمین، کشورساز بوده و فقط پس از تصرف صفویت، که به کشتار و قتل عام اهل سنت روی آورد، به حاشیه رانده شد و رژیم ولایت فقیه راه اجدادش صفویت را با روش جدید نسبت به اهل سنت پیش گرفت و مانع رشد و بروز نخبگان اهل سنت شده است.

با کشته شدن خانم مهسا امینی و تبعیضی که رژیم ولایت فقیه در حق زنان روا داشته باعث شد که شعار “زن، زندگی، آزادی” شعار اتفاقی انقلابی همه ایرانیان باشد. و این شعار هیچ ربطی به کشف حجاب و یا حمایت از کشف حجاب توسط اهل سنت ندارد.

همه ایرانیان اعم از مذاهب، اقوام و افکار متفاوت بر این باورند، حکومت دموکراسی که به همه افکار، ادیان و باورها احترام بگذارد برای ایران و پیشرفت ایران لازمی است، تا تک تک ایرانیان از هر قشر و باوری بتواند در ایران آزادانه زندگی کند و این باعث پیشرفت ایران و بدور از هرگونه تنش خواهد شد.

باورهای اهل سنت از حجاب گرفته تا موارد دیگر، کاملا در کتاب های اعتقادی نگاشته شده و محفوظ است و هیچ حکومتی در آینده حق ندارد به پوشش و باورهای اهل سنت لطمه بزند یا خواسته باشد بنابر باور غلط خود، کشف حجاب را همگانی کند و اهل سنت به هیچ وجه به این ایده که در حکومت های پیشین بوده، نیز تن نخواهد داد.

اهل سنت مجموعه ای از باورها که از قرآن و سخنان پیامبر -که اندیشمندان و رجال حدیث بر درستی آن صحه گذاشته اند- گرفته شده و به هیچ وجه قابل تغییر نیست.

هیچ یک از افراد اهل سنت از کشف حجاب و یا بی حجابی حمایت نکرده و اگر امروز در خیزش ملی مشاهده می شود که برخی کشف حجاب را یک نماد اعتراضی می بینند و با کشف حجاب اعتراض خود را نشان می دهند بخاطر برخورد و رفتار رژیم با زنان ایرانی در این چهل سال گذشته بوده که به یک عقده تبدیل شده است.

عیسی طاهری

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع شبکه کلمه را منعکس نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا