سیاسیمقاله

حکومت قرار نیست هیچ صدای اعتراضی از دانشگاه [ کانون مقاومت جمعی ] بشنود!

ضیا نبوی:

شبکه کلمه | ضیا نبوی با انتشار یادداشتی درباره سیاست های سرکوبگرایانه نظام در دانشگاه ها نوشت:

حکومت تصمیم خود را در مورد دانشگاه گرفته است؛ قرار نیست هیچ صدای اعتراضی ازین کانون مقاومت جمعی صادر شود! حتی نگاهی سرسری هم به خبرهای دانشجویی این مدعا را تایید می‎کند:

۳۵ دانشجوی دانشگاه الزهرا بخاطر رعایت نکردن حجاب اجباری به یک یا دو ترم ممنوعیت از تحصیل محکوم شده‌اند. دردانشگاه بهشتی دانشجویان معترض به اعدام‎ها مورد هجوم قرار گرفتند و تنها چند ساعت بعد از تجمع اعتراضی به کمیته انضباطی فرا خوانده شده‎اند.

نزدیک به ۴۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پس از تجمع در اعتراض به مسمومیت دانش‎آموزان به کمیته‎های انضباطی احضار شدند و احکام سنگین تعلیق از تحصیل دریافت کردند. در دانشگاه علامه حراست دانشگاه دانشجویان معترض به مسمومیت‎ها را مورد ضرب و شتم قرار داد، ممنوع‌الورود و تعلیق از تحصیلشان کرد و برخی را برای مجازات به مراجع قضایی سپرد!

با همه اینها و شاید هم در کمال تعجب فاجعه‌ی جاری در دانشگاه تبدیل به مسئله‎ای جدی در عرصه عمومی نشده است. حقیقت این است که خبر سرکوب فعالین دانشجویی آنگاه که به رسانه‎ها راه می‎یابد (اگر که بیابد!) تقریباً همیشه در قالب نوعی آمار است؛ یعنی معمولاً به تعداد دانشجویان اشاره می‎شود و مصیبتی که دانشگاه بر آن‎ها هموار کرده است، بی‌آنکه تصویری از آنان ببینیم یا که ذکری از نامشان به میان آید.

از نتایج این در هیاتِ آمار درآمدن یکی هم این است که رنج و آزاری که بر آن‎ها تحمیل می‎شود چندان همدلی برنمی‎انگیزد و مسئله‎ای عمومی نمی‎شود. برای مثال کمتر کسی می‎داند که محروم شدن از تحصیل دقیقاً چگونه دردی است و یا اینکه آن دانشجویی که از خوابگاه اخراج می‎شود و سرپناهی در شهر غریب ندارد، تا چه حد از چنین دشواری و رنجی آسیب می‎بیند.

حقیقت این است که این روزها هر بار که خبر اخراج و تعلیق و ممنوع‎الورودی جمعی دانشجویان دانشگاهی منتشر می‎شود به این سئوال مشغول می‎شویم که در برابر چنین وضعیتی چه می‎توان کرد؟ اینکه برای اینهمه سوژه مقاوم و مبارزی که سر تسلیم و انقیاد ندارند و اینگونه در معرض سرکوبند چه کاری از ما ساخته است؟ فارغ از پاسخ‌های ما، بگمانم باید ابتدائاً فاجعه‌ی جاری در دانشگاه را به مسئله‌ای عمومی بدل ساخت.

اینکه نشان داد در پس این خیز بلندی که حاکمیت برای سرکوب دانشگاه برداشته چه افق تیره و تاری به چشم می‌آید. البته که سرکوب کامل مقاومت مردمی هیچگاه ممکن نیست اما خب اگر که حاکمیت در خاموش کردن صدای اعتراض مترقی دانشگاه موفقیتی کسب کند برای سرکوب گسترده‌تر و زدودن همه عناصر ناهمساز در سطح جامعه نیز با وقاحتی بس بیشتر جولان خواهد داد…

دکمه بازگشت به بالا