اخبارسیاسی

وقت رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی تعیین شد!

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: وقت رسیدگی در مرحله بدوی برای خانم الهه محمدی ۸ خردادماه و نیلوفرحامدی ۹ خرداد ماه است و در روزهای آتی دادگاه تشکیل و به اتهامات مطروحه با دقت کامل و سرعت مناسب رسیدگی می کنند!

دکمه بازگشت به بالا