اخبارفرهنگی و ادبی

کمبود ۲۰۰ هزار معلم در سال تحصیلی اخیر

شبکه کلمه | روزنامه “دنیای اقتصاد” در گزارشی از کمبود بیش از ۲۰۰ هزار معلم در سال تحصیلی اخیر خبر داد.
در این گزارش آمدە است کە هنوز هم با گذشتە بیش از دو ماه از آغاز سال تحصیلی برخی از مدارس معلم ندارند و بسیاری از مدارس با نومعلم‌ها و بازنشسته‌ها پر شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا