اخبارپزشکی و سلامت

با کمبود قطعی برخی داروها در کشور مواجه هستیم!

شبکه کلمه| نایب رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل با اظهار نگرانی شدید نسبت به وضعیت برخی داروها در کشور گفت: در آستانه کمبود قطعی یک سری از داروها در کشور هستیم و مسئولان باید راه چاره اساسی برای گریز از این کمبود و توجه به مشکلات تولیدکنندگان داشته باشند و اگر به موقع اقدام نشود، کمبود دارو قطعی خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا