سیاسیمقاله

محمد مهاجری: آقای رئیس ترازوی شما خراب است و اعداد خنده دار را نشان می دهد

شبکه کلمه| محمد مهاجری، روزنامه نگار با اشاره به ادعای رییس سازمان بر نامه و بودجه مبنی بر رشد اقتصادی ۷ درصد، این ادعا را مایه خنده دانست.ی

 یادداشت خواندنی محمد مهاجری بدین قرار است:

آقای منظور سالها پیش در خانه ترازوی دیجیتال داشتیم که وزن اعضای خانواده را با آن کنترل می‌کردیم. وقتی مهمان داشتیم،این ترازو برای آنها استفاده می‌شد.
زد و بعد از مدتی ترازوی دیجیتال خراب شد طوریکه وزن افراد را خنده‌دار نشان می‌داد. مثلاً یک بچه۵-۶ساله۸۰کیلو و یک جوان برومند تپل مپل را۱۰کیلو نمایش می‌داد. تازه در همین جا هم یکسان عمل نمی‌کرد و اگر همان فرد۸۰کیلویی دوباره روی ترازو می‌رفت، ممکن بود وزنش بشود۴۰کیلو و برای بار سوم عددی دیگر.
این اتفاق باعث شد ترازوی خراب تبدیل به یک وسیله سرگرمی و دستمایه تفریح شود.

دیروز که خبر ادعای شما مبنی بر نرخ رشد اقتصادی۷٪ را دیدم، یاد آن ترازو افتادم و یقین کردم شما هم یک ترازوی خراب دارید که عددهای خنده دار نشان می‌دهد.
اما بروبچ فامیل وقتی عدد می‌خواندند از شدت غلط‌بودنش غش و ریسه می رفتند. شما هم بابت عدد غلطی که ترازوی‌تان نشان داده خنده‌تان می‌گیرد یا مانند بعضی دوستان مبتلا به توهم دولت، آن را واقعی می‌پندارید؟!
ایام اعلام اعداد و ارقام خنده‌دار مستدام

دکمه بازگشت به بالا