اخبارفرهنگی و ادبی

نشر ثالث پلمب شد!

شبکه کلمه| حساب مجموعه فرهنگی انتشاراتی ثالث در اینستاگرام اعلام کرد شعبه کریمخان این مجموعه به دستور اداره اماکن پلمب شده است.

دکمه بازگشت به بالا