اخباراقتصادی

سیستان و بلوچستان در قله بیکاری جوانان

شبکه کلمه| نرخ بیکاری میان جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله در کل کشور حدود ۱۴.۴ درصد در انتهای پاییز سال جاری برآورد شده است. مقایسه نرخ بیکاری جوانان در رده سنی مذکور با پاییز ۱۴۰۱ نشان‌دهنده این است که این نرخ در مقایسه با سال گذشته دچار کاهشی جزئی شده به شکلی که از ۱۴.۸درصد در پاییز سال گذشته به ۱۴۰۴ درصد در پاییز سال جاری رسیده است.

بر اساس داده‌های مرکز آمار، سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری جوانان رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال حتی فراتر از ۲۲ درصد به ثبت رسیده است. همچنین استان‌های هرمزگان، خوزستان و لرستان نیز به ترتیب با ۲۱.۵، ۲۱.۳۵ و ۲۱.۱درصد بیکاری در میان جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله خود مواجه بوده‌اند.

در مقابل استان‌ تهران کمترین نرخ بیکاری جوانان را میان سایر استان‌ها داشته که معادل ۸.۷ درصد در انتهای پاییز ۱۴۰۲ بوده است.

دکمه بازگشت به بالا